Werkwijze

Onze eerste kennismaking verloopt telefonisch. Na de problematiek kort besproken te hebben kunt u overgaan tot het maken van een afspraak.

Intake
Voorafgaand aan het intakegesprek wordt u gevraagd een intakeformulier in te vullen. In onderling overleg wordt bepaald of het intakegesprek wordt gevoerd met de ouder(s) of met de ouder(s) en het kind samen. Dit is afhankelijk van de leeftijd en de aard van de problemen. Eventueel kan het intakegesprek ook bij u thuis plaats vinden.
Naar aanleiding van het intakegesprek kan nader psychodiagnostisch onderzoek verricht worden of er kan direct met de oplossing van het probleem aan de slag worden gegaan.

1. Psychodiagnostisch onderzoek

Psychodiagnostiek kan bestaan uit:
- Observatie op school;
- Gedragsvragenlijsten voor ouders en leerkrachten;
- Intelligentieonderzoek en/of persoonlijkheidsonderzoek.

Bij een persoonlijkheidsonderzoek wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in kaart gebracht. Dit kan met behulp van verschillende tests.

Van een onderzoek wordt een verslag gemaakt, dat in een eindgesprek met u besproken wordt. De conclusie van het onderzoek en mijn advies kunnen aanleiding zijn voor een behandeling van het kind, een verwijzing, begeleiding van de ouders of een combinatie hiervan. Ook kan uit het verslag naar voren komen dat een gesprek op school nuttig kan zijn.

2. Hier en nu aanpak

Bij aanvang van een behandeling wordt er bekeken wat het probleem is en welk doel de cliƫnt wil bereiken. Gaandeweg wordt dan meer duidelijkheid verkregen over hoe het samenspel van factoren (biologisch, genetisch, inter-persoonlijk, omgeving) een probleem van een kind of een gezin maakt tot wat het is. Gekeken wordt hoe het gevoel, het gedrag en de gedachten zich verhouden tot de situatie waarin het kind verkeert en welke factoren deze situatie in stand houden.


Het Nederlands Instituut van PsychologenDe Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen