Behandelmethoden

In de praktijk wordt gebruik gemaakt van verschillende behandelmethoden:

Voor en na de behandeling
Bij aanvang van een behandelsessie wordt altijd gevraagd of er speciale dingen gebeurd zijn en of er nog aandachtspunten zijn. Als u uw kind weer ophaalt wordt er samen doorgesproken wat er behandeld is. De bedoeling is dat er in de thuissituatie wordt voortgeborduurd op wat in een behandelsessie besproken is. Doel hiervan is om een blijvend lange termijn effect te bewerkstelligen. Om diezelfde reden krijgt het kind huiswerkopdrachten mee.

Vertrouwelijk
Alles wat er in mijn praktijk besproken wordt is vertrouwelijk. Ik heb een beroepsgeheim. Soms worden er tijdens een sessie door het kind bepaalde onthullingen gedaan. Deze worden dan, mits uw kind het goed vindt, met u besproken, hetzij direct, hetzij in een apart gesprek. Alleen met schriftelijke toestemming van de cliënt wordt de informatie met derden gedeeld.


Het Nederlands Instituut van PsychologenDe Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen